Vegeta logo

Villkor

Webbplatsen https://www.vegeta.hr/100postooriginalna/ (nedan: webbplatsen) lanserades
och förvaltas av Podravka d.d. (nedan: Podravka eller vi).
Genom att använda webbplatsen för första gången anses det att du är fullt bekant med
dessa Villkor, att de är tydliga för dig och att du accepterar dem. Om du inte håller med dem,
gå inte in på webbplatsen och använd inte dess innehåll. Om du har några frågor eller om
det finns några oklarheter relaterade till användarvillkoren, vänligen kontakta vår redaktion
på vegeta@vegeta.hr.
Vi förbehåller oss rätten att ändra utseendet och innehållet på webbplatsen och
användarvillkoren, så läs dem regelbundet för att bekanta dig med eventuella ändringar. Vi
anser att din efterföljande användning av webbplatsen utgöra ditt godkännande av
eventuella ändringar.
Ämnesvillkoren hänvisar till flera segment:

  1. Villkor.
  2. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.
  3. Garantier och ansvarsfriskrivningar.
  4. Kakor (cookies)
  5. Statistik.
  6. Länkar
  7. Ändringar och uppsägning.

1. Villkor

Tillåten användning
Nedladdning och utskrift av varje formulär, såsom för en beställning etc., samt visning av
annat material och innehåll på denna adress är endast möjligt för personliga ändamål.
Det är förbjudet att offentligt visa, överföra, publicera, ändra, reproducera, distribuera,
delta i överföringen av material eller försäljning, göra kopior, ladda upp någon annan typ
av användning av hela innehållet på webbplatsen eller delar av den, samt urval och
harmonisering av deras innehåll, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Podravka d.d. och
andra innehavare av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Om ett sådant
tillstånd beviljas är det inte tillåtet att radera eller ändra befintlig datarelaterad till
upphovsrätt och/eller varumärke eller andra immateriella rättigheter.
Användning för kommersiella ändamål
Det är förbjudet att använda webbplatsen för handel, försäljning och andra kommersiella
ändamål förutom för köp från Podravka d.d. All publicering av annonser eller insamling
av erbjudanden för produkter och tjänster är inte tillåten utan skriftligt godkännande
från Podravka. Det är förbjudet att överföra och publicera obscent, stötande, vulgärt,
hotfullt eller oanständigt, eller på annat sätt oacceptabelt eller olagligt innehåll, såväl
som innehåll som bryter mot några av någon parts rättigheter, och särskilt innehåll som
innehåller virus eller annat skadligt material. Användare tar ansvar för alla skador som är
en följd av deras aktiviteter som inte är i enlighet med ovanstående, samt för alla andra

typer av skador som kan uppstå därav. Podravka d.d. förbehåller sig rätten (men inte
skyldigheten) att helt eller delvis radera material och innehåll som lagts upp av
användare på webbplatsen.
Leverans av innehåll och material
Genom att skicka in innehåll och material (inklusive, men inte begränsat till, förslag, idéer,
ritningar, recept) till denna adress släpper du automatiskt (eller garanterar att ägaren av
materialet uttryckligen har tillåtit) till Podravka d.d. oåterkalleliga, permanenta och exklusiva
rättigheter och licens att använda, anpassa och ändra, införliva i andra verk, översätta,
publicera, överföra och distribuera över hela världen av det nämnda materialet i någon form
och genom alla kända och framtida medier för vilket ändamål som helst och utan kostnad .
Villkoren i denna punkt är giltiga även efter att dessa villkor upphör.

2. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Innehållet på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt som tillhör Podravka d.d., eller har
tilldelats Podravka.d.d., och ägs av tredje part. Podravka d.d. äger även upphovsrätten för
redigering, val och harmonisering av innehållet på webbplatsen. Dessutom innehåller
webbplatsen varumärken, namn på individer och annat immateriellt innehåll som ägs av
Podravka d.d. eller tredje part, och Podravka är licensinnehavaren. Du får inte anta att något
innehåll på webbplatsen är för obegränsad användning. Tillstånd att kopiera kan begäras.
Bilder och video
Alla fotografier, bilder, videor, biografiska uppgifter om personer och/eller annat material
som förekommer på webbplatsen är Podravka d.d.s exklusiva egendom. Upphovsrätt och
andra immateriella rättigheter på allt material som finns på webbplatsen tillhör Podravka
d.d. Alla rättigheter förbehållna. Tillstånd ges till enheter i syfte att använda detta material
uteslutande för reklam, redaktionella och informationsändamål för publicering i tidningar,
tidskrifter och elektroniska medier. All annan användning av material från webbplatsen är
inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att använda material från webbplatsen i samband med
försäljning eller erbjudande till försäljning av produkter eller tjänster av något slag. Det
definierade tillståndet och sättet för användning av webbplatsen får inte överföras, läggas ut
på underleverantörer eller överlåtas och varje avsedd och försökt överlåtelse,
underleverantör eller överlåtelse ska anses vara ogiltigt. Genom att använda material från
webbplatsen åtar sig medieanvändare att till fullo följa de begränsningar, villkor och krav
som anges här i.

3. Garantier och ansvarsfriskrivningar.

Podravka d.d. gör en rimlig ansträngning för att publicera korrekt och aktuell information på
webbplatsen, men tar inget ansvar för dess riktighet och fullständighet och ger inte heller
rätt att invända i detta avseende. Förutom garantier för produkter som Podravka d.d.
uttryckligen meddelat, Podravka framhåller att allt material och innehåll på webbplatsen ska
tas “i befintligt skick”, och Podravka d.d. ansvarar inte för eventuella konsekvenser som kan
uppstå av en annan tolkning av materialet och innehållet på webbplatsen. Podravka d.d.
garanterar inte att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig och att den inte kommer

att innehålla fel eller virus. Varje användare samtycker uttryckligen till att använda
webbplatsen på egen risk.
Podravka d.d. är inte ansvarig för skada eller personskada (inklusive, men inte begränsat till,
speciella eller följdskador) som kan uppstå från användning eller oförmåga att använda
någon del av webbplatsen, eller innehåll som lagts upp eller lagts till av andra användare.
Medieenheter och andra användare som använder webbplatsen samtycker uttryckligen till
att hålla Podravka d.d. för alla anspråk, kostnader, skador eller ansvar som härrör från
vårdslös användning av material från webbplatsen av samma användare, inklusive direkta,
indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador.
Vidare har Podravka d.d. och leverantörer inget juridiskt ansvar för riktigheten,
fullständigheten eller användbarheten av informationen, enheterna, produkterna eller
procedurerna som presenteras här i, och garanterar inte att användningen av informationen,
enheterna, produkterna eller procedurerna inte kommer att störa integritetsrätten.


Förnekande av reklamrättigheter

Omnämnandet av någon specifik produkt, procedur eller tjänst som har ett marknadsnamn,
varumärke, tillverkare eller liknande betyder inte nödvändigtvis att Podravka d.d. eller någon
av dess anställda och leverantörer annonserar, rekommenderar eller favoriserar.


Förnekande av rättigheter till externa länkar

Uppkomsten av externa hyperlänkar betyder inte att Podravka d.d., leverantörer annonserar
om sådana externa webbplatser, eller den information, produkter eller tjänster de
innehåller. Podravka d.d. eller någon av dess anställda, annonsörer och leverantörer har inte
kontroll över informationen som finns på sådana externa platser. Externa länkar på
webbplatsen är i enlighet med Podravka d.d.s policy, som inte ansvarar för innehållet på
någon länkad webbplats som den tar emot från sina servrar. Länkar kan innehålla textlänkar,
små bilder, ikoner eller miniatyrer som illustrerar länken och som inte annonserar produkter
eller tjänster.

4. Kakor (cookies)

Cookies är små filer som lagras på en dator eller mobil enhet när vi besöker en webbplats.
Cookies gör att webbplatsen “kommer ihåg” besökarens aktiviteter eller inställningar från
tidigare besök, så att de kan tillämpas automatiskt vid nästa besök. På så sätt “vet” hemsidan
redan att du redan har varit här och justerar i vissa fall vad du ser på skärmen. Cookies
används oftast för att komma ihåg specifika användarpreferenser, för att hjälpa till att ange
information som redan har angetts under tidigare besök, för att samla in analytiska data eller
för reklamkampanjer. Webbplatsen använder så kallade cookies – en uppsättning data som
fungerar som din anonyma individuella identifierare, på det sätt som webbplatsen skickar
den till din webbläsare och lagrar den på din dator. Cookies används för att alla
webbplatsfunktioner ska fungera och för en bättre användarupplevelse.

Cookies kan delas in i temporära (sessionscookies) eller permanenta (persistent cookies).
Tillfälliga cookies lagras tillfälligt på datorn och raderas automatiskt efter att webbläsaren
stängts. De används för att erhålla tillfälliga uppgifter, såsom status för din varukorg i
webshopen.
Permanenta cookies förblir lagrade på din dator även efter att du har stängt webbläsaren,
men de har vanligtvis ett utgångsdatum. Sådana cookies används för att underlätta
åtkomsten för registrerade användare och lagra information som användarnamn och
lösenord som möjliggör en “kom ihåg mig”-funktion när du loggar in, så att du inte behöver
ange ditt användarnamn och lösenord varje gång du besöker den webbplatsen. Permanenta
cookies kan förbli lagrade på din dator i dagar, månader och till och med år.
Vi delar även in cookies i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies kommer
från den webbplats du för närvarande befinner dig på, medan tredjepartscookies kommer
via annonser eller via externa tjänster från andra webbplatser. Förstapartscookies, förutom
att webbplatserna fungerar korrekt, används de även för statistisk övervakning av
webbplatsaktivitet. De data som samlas in för detta ändamål inkluderar användarens IP-
adress, information om webbläsaren, språket, operativsystemet och annan
standardstatistiska data som samlas in och analyseras uteslutande anonymt och i bulkform.
Tredjepartscookies används oftast av annonsnätverk för att analysera användarbeteende på
olika webbplatser. Syftet med analysen är användarprofilering efter demografi, intressen
etc. – vilket oftast används i reklamsyfte.


Men hur fungerar cookies egentligen?

Cookies lagrar information i form av “nyckel” och “värde”-par i textfiler.
Till exempel kan cookies lagra det språk som du för närvarande tittar på webbplatsen på. Om
det handlar om det kroatiska språket kommer posten oftast se ut så här: language=hr
När du först väljer ett språk kommer webbplatsen att skapa och spara en cookie som
innehåller språkinformation via din webbläsare. Sedan, vid varje efterföljande besök, om den
cookien fortfarande finns, kommer webbplatsen att veta om ditt val och visa dig innehållet
på önskat språk.
När du går in på webbplatsen identifierar cookies webbläsarens parametrar, men inte
användarna själva. Kort sagt, syftet med cookies är välvilligt, de är inte skadliga och kan inte
bära virus och möjliggör en bättre användarupplevelse när du surfar.
Om du inte godkänner användningen av cookies kan du enkelt radera (eller förhindra) dem
på din dator med hjälp av inställningarna för webbläsaren du använder. Mer information om
hantering av cookies finns på sidorna i webbläsaren du använder eller på
www.allaboutcookies.org.
Eftersom syftet med cookies är att förbättra och möjliggöra bästa möjliga
användarupplevelse av att använda vår webbplats och dess processer i hela omfattningen av
deras funktionalitet, vänligen notera att genom att förhindra eller ta bort cookies kan du

inaktivera funktionaliteten hos webbplatsens funktioner eller orsaka en olika funktion och
utseende i din webbläsare.

5. Statistik

Webbplatsen använder Google Analytics-verktyget för statistisk övervakning av
användaraktivitet. Användaraktivitet övervakas för att säkerställa att webbplatsen fungerar
korrekt och i syfte att förbättra webbplatsen och förbättra användarupplevelsen. Google
Analytics möjliggör inte användaridentifiering, även om det bearbetar vissa typer av privata
data som IP-adress. Detta uppnås genom dataaggregering och anonymiseringstekniker som
IP-adressmaskering.
För att ge dig en bättre användarupplevelse och effektivt planera framtida aktiviteter
använder vi verktyget Google Analytics Annonsrapporteringsfunktioner, som ger insikt i data
om användarnas kön, ålder och intressen. Denna data är baserad på tredjepartscookies, är
också anonym och kan inte användas för att identifiera användaren.
Detaljerad information om denna tjänst och de cookies den använder, samt om användarnas
möjligheter att reglera övervakningen av sin egen aktivitet, finns på:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

6. Länkar

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att alla omdirigeringar från våra webbplatser leder dig
och/eller ditt barn till webbplatser vars innehåll är av god kvalitet i den meningen att det
inte främjar negativitet. Däremot ändras webbplatser och adresser på webben snabbt, och vi
kan inte alltid garantera innehållet på varje adress som vi hänvisar dig till.

7. Ändringar och uppsägning av användarvillkor

Podravka d.d. förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta hela eller delar av
denna webbplats och användarvillkoren. Ändringar träder i kraft vid publicering på denna
adress eller när användarna meddelas om dem. Användarvillkoren gäller tills de sägs upp av
dig eller av Podravka d.d. Din uppsägning, möjlig när som helst, innebär upphörande av
användningen av webbplatsen och annullering av allt material och innehåll som “laddats
ner” och används från samma webbplats.